Şəxsi işimi açdıqdan bir müddət sonra müşahidə və təhlil etməyə başladım. Siz buna mövhumat, xurafat, batil inanc da deyə bilərsiniz, amma şəxsi təcrübəm və müşahidələrim məndə bəzi fikirlərin əsasını qoydu (hər halda onlar salon biznesi sahəsinə aiddir).

Artıq iflasa uğramış biznesin yerində yeni bənzər biznes qurmaq olmaz.

Məsələn, gözəllik salonu açılır. Bir müddət sonra sahibi az gəlirli işin əziyyətini çəkməkdən bezdiyini anlayır və o onu icarə verməyə başlayır. Qəribə qanunauyğunluqdur, icarəyə götürən növbəti şəxs də uzun zaman davam gətirə bilmir və icarədarlar dayanmadan dəyişirlər, hər biri də işi ziyanla tərk edir.

Mənimlə də eyni hadisə baş verdi.  

Həmişə bir qaydanı əsas tutmuşam: əgər yer açırsansa, onu sıfırdan yaradırsan. Seçirsən, təmir edirsən, burada öz aura və sevgin ilə bölüşürsən. Yalnız bir dəfə bu qaydanı pozdum, hazır salon aldım. Elə ilk gündən peşman oldum. İki il davam edən mübarizədən sonra salonu bağlamalı oldum. Məndən sonra daha 2 nəfər bu yerdən gəlir əldə etmək istəyib, nəticə bir olub, salon ya bağlanıb, ya açılıb.

Belə hala tez-tez rast gəlinir, xüsusilə də restoran biznesində. Soruşarsınız ki, nə olsun? Obyekt tam məhv olmalıdır? Xeyr, qala bilər, amma fəaliyyət dairəsi dəyişməlidir.

Qadın məntiqi? Belə yanaşma kimdəsə gülüş doğurur? Ola bilər. İmkan daxilində şəhərdəki açılıb-bağlanan obyektlərə diqqət yetirin. Bu qanunauyğunluğu mütləq görəcəksiniz

Write A Comment